วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

          วัดอัมไพรวัลย์  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔ เส้น จดทุ่งนา ทิศตะวันตกประมาณ ๑ เส้น  ๓ วา จดหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ปูชนียวัตถุมีพระประธานในศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ องค์
          วัดอัมไพรวัลย์  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕  แต่ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาเป็นเวลาหลายปี ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยการนำของพระอาจารย์ชีพ และผู้ใหญ่มา  ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๖ มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยการนำของพระครูสุมลจันทสาร และผู้ใหญ่พร้อมด้วยชาวบ้านหนองเม็ก การบริหารและการปกครอง มีพระอุทัย อคฺคธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน


ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า ๗๔๙-๗๕๐